Warning message

  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Hoe werkt het bedrijfsanalyse proces

Posted by: 
Dominique De Cooman

Bedrijfsprocesanalyse

Om een bedrijfsprocesanalyse te starten, komen we eerst met iedereen die betrokken is bij elkaar om de bedrijfsbehoeften te ontdekken. Dit vindt plaats in een aandeelhouder analyse. Het is een techniek die u kan gebruiken om het belang van sleutelfiguren, groepen mensen of instellingen, die het succes van uw activiteit of project significant kunnen beïnvloeden, te identificeren en te bepalen. Deze stap zal uw bedrijfsbehoeften en de mogelijkheden van het budget onthullen. We praten met alle betrokken mensen: applicatie gebruikers, aandeelhouders, technisch personeel, ... en ontdekken hoe alle verschillende elementen de te ontwerpen applicatie zullen beïnvloeden.

We maken aan de hand van een content management systeem een swot analyse met betrekking tot uw bedrijf. Dit onthult waarom u het nodig heeft. 

De volgende stap, na de swot analyse, is het creëren van een conceptuele en functionele analyse. Deze functionele analyse levert de informatie architectuur en feature selectie, en zal wireframes produceren. Deze wireframes zullen gepaard gaan met functionele tekst die uitlegt wat alle elementen op de elementen van het content management systeem doen. Het concept moet aan een reeks criteria voldoen inclusief bruikbaarheid, toegankelijkheid, aantrekkelijkheid, vindbaarheid, betrouwbaarheid, waarde en nut.

Het doel van de bedrijfsproces analyse is om de echte behoefte van een applicatie te ontdekken. Dit onthult of er een content management systeem nodig is en of het waarde kan leveren. Betaal niet gewoon voor het hebben van een systeem. Zorg ervoor dat het dingen automatiseert, rendement genereert en kosten vermindert.

Implementatie Van Het Proces

Het zal nodig zijn een technische analyse te maken, een document voor het Drupal development team om met de maak van de Drupal applicatie te kunnen beginnen. Ontwikkelaars zullen precies weten wat ze moeten bouwen en hoe ze het in het content management systeem moeten bouwen.

Met het technische document kunnen we beginnen met de implementatie. Leer hoe ontwikkeling plaats vindt.

Zodra de implementatie klaar is, stopt het proces niet, maar meten we de resultaten en gebruiken we deze gegevens om het proces te verbeteren. De cyclus begint opnieuw. Elke verandering van de cyclus zal leiden tot meer rendement, efficiëntere processen en verminderde kosten.

Missie Van De Bedrijfsanalist

De taak van de software architect is om met de mensen die het bedrijf kennen, rond de tafel te zitten. Hij heeft de mogelijkheid om met bedrijfsanalisten samen te werken door het uitvoeren van bedrijfsprocesanalyses in verband met software behoeften.

Als Software Architect kan ik niet alleen applicaties ontwerpen, maar ik kan er tevens voor zorgen dat de ontwikkeling volgens plan verloopt. Ik kan nagaan hoe de applicatie wordt gemaakt en als de applicatie niet voldoet, kan ik de teams assisteren met training en teamleiding. Zoals een architect een gebouw herziet tot het voltooid is, zo werkt een software architect met een applicatie.

Waarde Creëren & Kosten Verminderen

Na het uitvoeren van een totale analyse bestaande uit de bedrijfs-, functionele, conceptuele en technische analyse met Drupal, zorgt een focus op Drupal cms ervoor dat geen waardevolle resources verspild worden bij het creëren van bepaalde functionaliteit. Een uitdaging die vaak voorkomt wanneer er wordt gewerkt met verschillende partijen met verschillende mensen en verschillende vaardigheden. Ook al zou Drupal het ontwerpproces niet moeten beïnvloeden, het niet weten wat een cms zoals Drupal vanuit de doos kan doen, creëert vaak moeilijke oplossingen die reeds beschikbaar waren. Dit kan resulteren in het op een inefficiënte manier implementeren van functionaliteit. Bekend zijn met Drupal geeft ons de mogelijkheid om alternatieven te overwegen voor het bereiken van hetzelfde bedrijfsdoel.

Ontwikkeling zal veel soepeler en schoner zijn als alle analyse niveaus uitgevoerd zouden worden met Drupal in het achterhoofd. De ontwikkelaars eindigen dan met een directe technische analyse.

Het creëren van de complete analyse elimineert tevens tijdrovende communicatie tussen de betrokken partijen. Vaak vindt er veel miscommunicatie plaats tussen partners die elkaars bedrijf niet echt kennen. Functionele/conceptuele mensen zijn zich meestal volledig bewust van de werkwijze van ontwikkelaars en vice versa. Er kan een gat bestaan tussen bedrijf, functioneel en technisch; dit probleem wordt compleet geëlimineerd omdat alle drie de terreinen goed begrepen worden door dezelfde partij.

Dit zal de ontwikkelings- en onderhoudskosten van de oplossing verminderen. Door het custom coding gehalte te verlagen en de communicatie efficiëntie te verhogen, zal het nut van de oplossing toenemen en extra waarde leveren aan het bedrijfsdoel.

Reactie toevoegen