Warning message

 • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
 • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Hoe voert u een Drupal audit uit?

Posted by: 
Dominique De Cooman

Wilt u weten of uw Drupal website veilig is?

Uw Drupal website is traag en u wilt weten wat het probleem is en het laten repareren?

U heeft een Drupal website die ontwikkeld is en u wilt de kwaliteit van de code weten, zodat u weet wat voor onderhoudskosten u kunt verwachten?

U wilt weten of er een rendabele manier is om extra Drupal development te krijgen?

Drupal Audit Procedure

Het audit proces kan worden samengevat in: doelstellingen en standaarden, dataverzameling methoden, data analyse, veranderingen invoeren, herevalueren en beoordelen. 

De onderstaande checklist is een voorbeeld hoe een audit eruit ziet. Na deze checklist kan het u een rapport en een score geven over de rangschikking van uw site. Vervolgens moet u bekijken hoe u de huidige situatie kan verbeteren. Hierna doet u de implementatie en evalueert u het effect van de veranderingen.

Diepgaand Overzicht Van Een Drupal Audit

Wanneer u begint met de Drupal audit doet u een checkout van uw Drupal project op een locale omgeving. Vervolgens verifieert u de staat van uw Drupal core en patches. Hierna richt u zich op de Drupal modules en analyseren u de kwaliteit van de code. U kunt vervolgens uw database analyseren en potentiële problemen controleren. Nu kunt u beginnen met het profileren van de applicatie. Gebruik tools om diepgaand te bekijken waarom uw website vertraagt. 

 • Installatie

  • Checkout code

  • Installeer database

  • Run Drupal

 • Verifieer consistentie van core en kwaliteit van code

  • controleer versie

  • override met gedownloade versie

  • Analyseer core patches, verifieer code kwaliteit van patches

 • Activeer devel

 • Analyse activeer modules. All justified?

  • Core Drupal modules

  • Contrib Drupal modules

   • Ui

   • Essentieel

   • Up to date?

   • Patches?

  • Custom - verifieer code kwaliteit van custom module

 • Analyse Drupal cache instellingen

  • Schakel alle Drupal caching uit om volledige pagina bouw te krijgen voor analyse.

 • Vraag welke pagina's problemen veroorzaken

 • Analyse database

  • Analyse table size

  • Analyse big tables

   • Flat?

   • Joins?

 • Analyse queries op probleem pagina's.

  • Zijn alle queries nodig?

  • Indexen?

  • Veel flat data? Veel joins?

 • Installeer tools om te beginnen met profiling

  • Start profiling de bootstrap. Duur < ?

  • Start profiling de troubled requests

  • Analyse genaamd code

   • Check all justified

 • Analyse Architectuur

  • Custom modules

   • Justified functionaliteit

  • Init loading

  • After menu routing

  • Theming layer

   • Hoe te renderen? Loads?

Drupal In Test Omgeving.

In de voorgaande topic lieten we zien hoe een karakteristieke code kwaliteit/prestatie audit eruit zou zien. U kan verder gaan want Drupal is zelden een applicatie op zich. U kan de Drupal website op een testomgeving analyseren, u kan indien nodig oproepen naar webdiensten en andere integraties testen. U kan die oproepen profileren en oplossingen voorstellen.

 • Volledige toegang tot web service oproepen hebben

 • Profileren van het volledige verzoek met web service oproepen

  • All justified?

  • Cache able?

  • Push – pull?

 • Controleer andere diensten?

  • Solr?

  • Memcached

  • Varnish

Analyse Van De Infrastructuur

Om nog verder te gaan en een zeer gedetailleerde analyse te krijgen van hoe de hele stack functioneert, kan u tools installeren voor voortdurende verbetering.

 • Correcte configuratie van:

  • Web server

  • Database server

  • Caching mechanisms (varnish, memcached, apc)

  • File systeem

  • Overige
 • Code deployment

Om uw infrastructuur te controleren heeft u root access nodig voor uw webserver(s). U controleert de configuratie van uw componenten en stelt oplossingen voor om dit deel van de stack te verbeteren. 

Voor complexe stacks werkt u samen met ervaren infrastructuur consultants.

Drupal Architectuur Analyse

De analyse van de Drupal architectuur van uw site is diepgaander. Dit controleert of de keuzes met betrekking tot de bouw van de website logisch waren.

 • Is het data model voor de applicatie juist weergegeven?

  • Controleer samenhang van de content types, termen, gebruikers en andere entiteiten

 • Is er aan de functionele vereisten van de applicatie voldaan?

  • Afhankelijk van de aard van de applicatie

Toekomstige Controle

Installeer tools die uw site op lange termijn kunnen controleren, die u waarschuwen wanneer dingen fout gaan. Een goede tool is http://newrelic.com

Rapporteer

Wat de staat van uw applicatie is.

Hoe u Drupal prestatie kan verbeteren.

Hoe u Drupal beveiliging kan verbeteren.

Hoe u de kwaliteit van Drupal code kan verbeteren.

Verbeter

Verbeter prestaties om algemene gebruikerstevredenheid te verbeteren, dit leidt tot meer bezoeken, meer interactie, meer leads, meer conversaties, meer omzet.  

Verbeter beveiliging om problemen te omzeilen en gezichtsverlies te voorkomen.

Verbeter de kwaliteit van de code om onderhoudskosten te verminderen en toekomstige integratie sneller en rendabeler te maken. 

Reactie toevoegen