Drupal 8 als driver voor digitale transformatie

Posted by: 
Dominique De Cooman

De digitale customer experience wordt vaak gezien als het laatste element dat gerealiseerd moet worden bij het uitbouwen van een digitale strategie.

Die customer experience kunt u laten fungeren als een zogeheten driver. Dat wil zeggen dat u met Drupal en de juiste agile aanpak ervoor kunt zorgen dat u een duidelijk beeld van het succes kunt scheppen. Meer dan ooit zijn Drupal en Dropsolid het punt waar alle diensten van het bedrijf convergeren. De digital customer journey is de digitale weg die de klant aflegt om een product te leren kennen, kopen en gebruiken. Het grote voordeel voor een bedrijf is dat het zo op élk moment met de klant in contact kan komen. De opportuniteiten zijn gigantisch. De klant de juiste ervaring geven, kan verkoop, gebruik en klanttevredenheid doen stijgen zoals nooit tevoren.
Om een organisatie digitaal te transformeren, zijn er echter een aantal essentiële zaken die moeten gebeuren.

 

Business en IT op elkaar afstemmen

Een typische IT-organisatie heeft een traditionele structuur waaronder een IT-manager en een aantal business analysts vallen die samenwerken om businessvereisten vorm te geven. In een volgende stap komen een aantal functionele analisten en designers aan bod, die vervolgens de verkregen requirements in een prototype gieten, zodat er wireframes en designs gemaakt worden die een beeld geven van de oplossing. Zodra dat is gebeurd, komen de technische architecten in het spel, die dan de architectuur uitzetten zodat het project vervolgens ook gerealiseerd kan worden. Tenslotte komen de developers in actie, die dan de applicatie ontwikkelen. Daarna gaat de applicatie naar Run & Support, waar het dan door een operations-team draaiende wordt gehouden.

Op het eerste gezicht lijkt dit een goed geoliede machine, die procesmatig werkt. Waarom loopt het dan toch vaak mis?

Op zich kan dit standaardproces best functioneren, maar de problemen starten wanneer business requirements sneller veranderen dan wat de standaardorganisatie aankan. Zeker op lange termijn geraken het soort bedrijven dat hier niet mee omkan, hopeloos achterop omdat ze verslagen worden door start-ups en concurrenten die al getransformeerd zijn.

De reden waarom het misloopt, is niet het proces zelf - al deze stappen moeten immers wel degelijk worden uitgevoerd. Waar het fout gaat is bij het feit dat deze cycli te lang zijn. Het grote probleem is dat in een klassieke organisatie de verschillende onderdelen opgedeeld zijn in departementen die met elkaar moeten samenwerken. Wanneer sales en marketing een project willen starten, zijn ze vaak niet op de hoogte van de impact op de hele organisatie. Transformatieprojecten worden dan vaak zo breed gezien, dat het schip uiteindelijk de haven nooit verlaat.

Het is ook zo dat deze organisaties dienen te blijven draaien. Er is meestal een operations-departement dat afhangt van het goed functioneren van de bestaande infrastructuur. U kunt niet zomaar de motor van een vliegtuig midden in de vlucht vervangen.

Zit zo’n organisatie dan vastgeroest? Kan ze niet meer bewegen door dat ze te zwaar is geworden? Niet noodzakelijk. Als de organisatie zodanig kan worden georganiseerd dat het beeld van succes een driver wordt, dan kunnen al deze diensten zich op elkaar gaan afstemmen. Wat nodig is, is sterk leiderschap en de juiste ondersteuning. Drupal is een tool waarmee dat visionaire leiderschap kan worden ondersteund.

Het is niet evident om een hele organisatie digitaal te transformeren. Iedereen zal moeten weten waarom u al die veranderingen wil doorvoeren. De beste manier is om dit te tonen. 

Stel u even voor dat u als organisatie een CRM of ERP aan het implementeren bent en dat  online verkoop de producten en prijzen moet ophalen uit dit systeem om ze dan te tonen. Een dergelijk project raakt de hele organisatie.

Hoe kunt u aan sales- en marketing teams duidelijk maken dat de hele operationele back-end moet klaar zijn om deze info naar de klant te brengen, en de rest van het bedrijf uitleggen dat dit allemaal hoogstnoodzakelijk is om het voortbestaan van de organisatie veilig te stellen?

Een mogelijkheid is om iedereen te tonen wat het eindresultaat zal zijn. Maar hoe doet u dat, als alles wat u wil tonen deze transformatie nodig heeft? Een paradoxale situatie, waar gelukkig een oplossing voor bestaat.

 

Hier komt Drupal

Om de visie te creëren, kunt u met Drupal de hele customer experience gaan uitwerken.
Drupal is software die zo in elkaar zit dat men met een minimum aan inspanning een prototype kan bouwen. Het kan bijvoorbeeld bestaande informatiestromen bij elkaar brengen uit verschillende systemen. 
U werkt dan de hele journey op een modulaire wijze uit. Het framework is zo sterk dat u de ervaring kunt opbouwen zodat sales en marketing de hele relatie met de klant kunnen bouwen en onderhouden via de webinterface. Ze kunnen producten importeren uit het CRM zonder dat het CRM er al is. We maken ook sandbox-api's in afwachting van de definitieve. Omdat Drupal bijvoorbeeld al standaardkoppelingen heeft met bekende CRM-systemen als Salesforce, kunt u Drupal al klaarmaken. Zodra de producten en prijsdata in Drupal aanwezig zijn, kan het marketingteam aan de slag om een commerciële ervaring rond deze producten te configureren. U kunt landingspagina's opzetten, sales funnels gaan definiëren, salesflows opzetten, promoties, packages,... Noem maar op. Dit gebeurt allemaal met dummy data. Wanneer het volledige systeem klaar is, sluiten we het aan en stroomt de echte data in het systeem.

 

Valkuil

Zo is het dat de ervaring naar de klant toe helemaal op het einde wordt gebouwd en slecht als bijzaak wordt gezien. Een grote valkuil, want het is net die ervaring die ervoor zal zorgen dat de klant meer online koopt en meer met uw merk zal interageren.  En het is ook die ervaring die u wil tonen aan iedereen in de organisatie, zodat iedereen naar dit doel toewerkt. Mensen willen de klant dienen. Tonen wat die klant wil is cruciaal, want iedereen begrijpt dat hiervan het succes afhangt. 

De operationele back-end heeft een heel ander doel dan de commerciële front-end. U wil zo efficiënt mogelijk werken als u op schaal werkt – vandaar immers het ERP of CRM. Wat u ook wil, is dat het traject voor de klant zo vlot mogelijk verloopt.

 

Succesvisie

Nog voor grote transformaties nodig zijn, kunt u al een ideaalbeeld creëren van hoe een klant zal werken met uw organisatie. Dropsolid kan dergelijke proof of concept-systemen voor u opzetten, zodat u de visie kunt creëren in uw organisatie. Met dit beeld kunt u Operations, Sales en Marketing verenigen in één overkoepelende visie. Op die manier wordt het duidelijk wie over welk element verantwoordelijkheid zal nemen. De hele cultuur van de organisatie wordt beïnvloed, want u toont iedereen waar u heen wil. Iedereen begrijpt en handelt in functie van dit doel om de organisatie zijn toekomst te garanderen. Drupal kan u helpen om dat leiderschap te creëren en om visie, missie en cultuur duidelijk te maken. 

 

De grote sprong

Hoe ziet een moderne IT organisatie er dan uit? Een moderne organisatie zal in kortere cycles werken om naar succes toe te werken. Vele grote ondernemingen werken op gebied van digitale transformatie als een kmo en hebben een praktische aanpak nodig - dus geen big bang van een wereldspeler die van bovenaf werkt. Een bottom up-aanpak, in combinatie met een duidelijke eindvisie, dringt zich op. Hier kan Drupal een driver worden. Begin met prototypes en het leveren van een proof of concept te leveren. Het grote voordeel is dat het werk dat wij met Drupal leveren, geen maquette blijft, maar ook de werkelijke basis van de oplossing wordt. Wat we in essentie doen is heel veel tijd en geld uitsparen door een doorevoluering van deze prototypes naar een volwaardige oplossing. De time-to-market wordt een heel stuk korter en daar zit de grote winst.

Dropsolid kan hierbij helpen.
We zijn immers niet enkel en alleen een Drupalbedrijf. We zorgen ervoor dat na we na oplevering niet alleen de digitale kant van de organisatie hebben getransformeerd, maar dat ook de businessstructuur zélf voorgoed is veranderd. Dat wil zeggen dat we niet nodig blijven - we willen de bedrijven niet aan een infuus hangen, maar er net voor zorgen dat ze zelf ook wendbaarder gaan functioneren.

Dropsolid biedt een pragmatische aanpak. Met behulp van Drupal bouwen we oplossingen in samenspraak met business en IT. We bouwen in kleine sprints dingen die een directe impact hebben op de business - onder andere bij Boerenbond en Synergie.

 

Meer weten? Neem dan simpelweg contact op om te praten over business en digitale transformatie!

Reactie toevoegen