Blog

Posted by: 
Dominique De Cooman

In deze blog leggen we uit hoe je een geospatial search by radius kunt instellen met gebruik van de apache solr geospatial extension in drupal 7.

Posted by: 
Dominique De Cooman

We wilden een functie aan onze bestand widget toevoegen zodat het kan registreren wanneer het een bestand kan uitsluiten van de zoekresultaten. Bestanden worden geïndexeerd en doorzocht door middel van apachesolr en tika. Door een selectievakje aan de bestand widget toe te voegen en zijn waardes op te slaan, weet een hook apachesolr update index of een bestand in de index geplaatst kan worden of niet.

Posted by: 
Dominique De Cooman

Kennelijk caches drupal 7 zijn hook implementaties. Dus wanneer u een hook in D7 implementeert dient u de cache te legen.

De reden waarom dit gedaan wordt is te lezen in de module_implements functie:


<?php
function module_implements($hook$sort FALSE$reset FALSE) {
  
// Use the advanced drupal_static() pattern, since this is called very often.
  
static $drupal_static_fast;?>

Posted by: 
Dominique De Cooman

In drupal 7 hebben we iets dat contextual links heet. Het is het kleine wiel dat u ziet wanneer u over blocks zweeft zodat u ze ter plekken kunt bewerken. Het is een goede gebruiks verbetering maar het is niet altijd duidelijk hoe u ze moet implementeren.

De functionaliteit van contextual links was een contrib module in d6 en is nu een core module.

Posted by: 
Dominique De Cooman

Een handige nieuwe feature in drupal 7 zijn de local tasks. We zullen snel twee manieren uitleggen om ze toe te voegen. Iedereen zou bekend moeten zijn met deze twee voorbeelden die in de node module gevonden kunnen worden.

Posted by: 
Dominique De Cooman

De aanbevolen methode in drupal 7 om output te renderen is door gebruik te maken van render api. Dus men noemt niet meer direct het thema (...). Hier is een eenvoudig voorbeeld gebaseerd op het voorbeeld uit de voorbeeld module.

<?php

function render_something() {
  
$render_array = array(
    
'child' => array(
      
t('This is some text that should be put together'),?>

Posted by: 
Dominique De Cooman

Wanneer u uw entities op waarde op een field zoekt, bijvoorbeeld wanneer u alle nodes via een node reference field wilt krijgen. In ons geval hebben we een event en we willen alle sessies die ernaar verwijzen weten.
Het gebruik van EntityFieldQuery class in core maakt het gemakkelijk om fields te doorzoeken, dus niet langer in de database structuur kijken om uw waarde uit een tabel te halen.

Posted by: 
Dominique De Cooman

Wanneer u slechts een veld van uw entities wilt overschrijven kan dat in drupal 7. Hier in het voorbeeld hebben we een entity genaamd model wat een afbeelding veld bevat.

Om het veld te overschrijven moet u aan de field_attach_view functie specificeren welk entity type, entity en view mode u wilt gebruiken. De functie geeft een renderable array.

Posted by: 
Dominique De Cooman

Wanneer u slechts een specifiek veld op uw entity wilt opslaan in plaats van de hele entity, dan kan dat. In een submodule van de veld module zult u een module aantreffen met de naam field_sql_storage module. In deze module kunnen alle beschikbare functies voor de sql storage backend gebruikt worden. Een van hen is

Posted by: 
Dominique De Cooman

Deze kleine drupal 7 tip zal u helpen met het verkrijgen van waardes van entity objects zoals nodes, users, taxonomy, ...

U heeft waarschijnlijk deze datastructuur gezien tijdens het laden van nodes:

<?php
$entity 
->fieldname[language][delta] = [item];
?>

Pagina's

Subscribe to Blog