Blog

Posted by: 
Dominique De Cooman

n de command regel typt u

crontab -e

Druk op uw insert key.
Voer een regel in, run elke vijf minuten bijvoorbeeld (meer over syntax http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?crontab+5)
5 * * * * /usr/bin/lynx -source <a href="http://yoursite.com/cron.php
">http://yoursite.com/cron.php [/geshifilter-codes]

En nu exit: druk escape en type ":exit"
Door exit slaat u op en zult u niet gevraagd worden.

Posted by: 
Dominique De Cooman

Op http://twitterfeed.com kunt een account creëren.
Vul uw twitter account in.
Voeg een feed aan uw blog toe.
En de berichten worden regelmatig op uw twitter account gepost door middel van uw blogs feed.

Posted by: 
Dominique De Cooman

Stel je wil iets themen in je module.
Je gebruikt het drupal theme systeem omdat je logic van presentatie wil scheiden.
De mogelijkheden:
Een ordinaire theme functie zoals in drupal 5

Pagina's

Subscribe to Blog